MERSİN İHTİSAS ORGANİZE SANAYİCİLERİ DERNEĞİ

İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ HAKKINDA

Uzun yıllardır dünyada artarak devam eden rekabet baskısı nedeniyle sanayide verimliliği ve etkinliği artırıcı yöntemler geliştirilmektedir. Bu yöntemler arasında kümelenme yaklaşımı son yıllarda önem kazanmış ve bir çok ülkenin kalkınma programına dahil edilerek desteklenmiştir.

Türkiye sanayisinde de kümelenme yaklaşımını benimseme yolunda atılan en önemli adım Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu'nda yapılan değişiklikler sonucu İhtisas OSB'lerin kurulması ve sayılarının artırılması olmuştur.

İhtisas OSB, 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu'nda sanayide kümelenme yaklaşımı ile örtüşen bir tanımla; "aynı sektör grubunda ve bu sektör grubuna dahil alt sektörlerde faaliyet gösteren tesislerin yer aldığı organize sanayi bölgesi" olarak tanımlanmıştır.

Türkiye'de hâlihazırda faaliyet gösteren ve Bilim, Sanayi, Teknoloji Bakanlığı tarafından ilan edilen birçok İhtisas OSB bulunmakta ve sayıları gün geçtikçe artmaktadır.

İhtisas Organize Sanayi Bölgelerinde mevzuatın getirmiş olduğu şartlardan birisi, İhtisas Kuruluşu şartıdır. Bu kuruluş bir dernek veya vakıf olabilir. İhtisas OSB’lerde sektörü temsil edebilecek bir yapıya muhakkak ihtiyaç duyulmaktadır. İhtisas OSB’lerin sinerji yaratma fonksiyonu çok ön planda bir özelliğidir ve bu özelliğin muhafaza edilmesi gerekmektedir. İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri aynı sektör grubuna ait firmalardan oluştuğu için, aynı sektördeki firmalar daha yakın işbirlikleri yapabilirler; bunun yanı sıra çevreye verilen atıklar aynı olacağı için arıtması kolay olur, ortak arıtma kullanılır. İhtisas Organize Sanayi Bölgelerinde yer alan firmalar ortak AR-GE ve test merkezleri dahil olmak üzere pek çok ortak projede beraber çalışabilirler. En önemlisi sektörel kümelenmeyi oluştururlar.

Gül AKYÜREK önderliğinde kurulan Mersin İhtisas Organize Sanayiciler Derneği, Tarımsal Ürün İşleme ve Gıda sektöründe faaliyet gösteren firmaları bir çatı altında toplayarak, Ortak Güç Ortak Başarı şiarıyla Mersin’de Tarımsal Ürün İşleme İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kurmak doğrultusunda çalışmalar yapmaktadır.