MERSİN İHTİSAS ORGANİZE SANAYİCİLERİ DERNEĞİ

MİSYONUMUZ

Tarımsal Ürün İşleme ve Gıda sektöründe faaliyet gösteren sanayici ve iş adamlarını bir çatı altında toplayarak Çukurova bölgedesindeki ilk Tarımsal Ürün İşleme İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'ni kurmak ve geliştirmek.

VİZYONUMUZ

• Üyelerinin evrensel iş etiği ilkeleri çerçevesinde faaliyet göstermesi yönünde çaba sarf etmek,
• Rekabetçi piyasa ekonomisi kurallarının ve sürdürülebilir çevre dengesinin benimsemek,
• Bölgesel refahın ve istihdamın, verimliliğin, yenilikçilik kapasitesinin yükseltilmesinin esas almak,
• Bölgenin ekonomik ve sosyal kalkınmasında Tarımsal Ürün İşleme ve gıda sektöründeki potansiyelleri en iyi şekilde değerlendirerek bölgesel ekonomik politikaların oluşturulmasına katkıda bulunmak.