MERSİN İHTİSAS ORGANİZE SANAYİCİLERİ DERNEĞİ

MİODER HAKKINDA

Kısa adı MİODER olan Mersin İhtisas Organize Sanayicileri Derneği, 2016'nın Şubat ayında Gül AKYÜREK önderliğinde, 7 kurucu üye ile kurulmuştur. MİODER, bölgede Tarımsal Ürün İşleme ihtisas organize sanayi bölgesi kurulması için öncü bir rol üstlenerek çalışmalarına hızla başlamıştır.

MİODER Tarımsal Ürün İşleme ve gıda alanında köklü ve yapısal gelişmeleri sağlamayı, verimliliği artırmayı, kalite odaklı ürün arzının sürekliliğini sağlamayı ve yenilikçi ürünleri üyelerinin sinerjisi ile üretmeyi hedeflemektedir. Bu doğrultuda üyelerimizin yurt içi ve yurt dışı pazarlarda var olmalarını ve pazardaki değişen rekabet koşullarına hızlı bir şekilde cevap verebilmelerini sağlamak için her türlü çalışmayı yürütecektir. Bölgemizde yatırımlara ve istihdama pozitif katkı sağlamak, MİODER’in öncelikli amaçlarından biridir.

MİODER bölgemizde Tarımsal Ürün İşleme ve gıda üzerine üretim yapan sanayicilerimize ulaşıp, Tarımsal Ürün İşleme ve gıda sektöründe yapacakları sanayi yatırımlarını Tarımsal Ürün İşleme İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde toplayarak, daha düşük maliyetle daha etkin üretim yapmalarını sağlayacaktır. Tarımsal Ürün İşleme ve Gıda sektöründe faaliyet gösteren sanayicilerimiz arasındaki iletişim ve dayanışmayı geliştirmek, dayanışma içerisindeki şirketlerin ORTAK GÜÇ, ORTAK BAŞARI ilkesi ile dünyaya açılmasını sağlamak ve üyelerimizin ihracat kapasitesini artırmak temel hedefimizdir.